nợ xấu

19:45, 14/03/2023

Thủ tướng vừa có quyết định thành lập Ban chỉ đạo cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng, để thực hiện hiệu quả hơn đề án cơ cấu lại các ngân hàng gắn với xử lý nợ xấu...

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia