nợ xấu

08:30, 29/12/2021

Nếu tính cả các khoản nợ được cơ cấu lại, giãn hoãn nợ theo Thông tư 01, nợ xấu của ngân hàng dự báo lên tới 8,2%.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia