Porsche

14:20, 21/12/2022

Một nhà máy thí điểm ở Chile đã bắt đầu đi vào hoạt động sản xuất nhiên liệu tổng hợp e-fuel, với mục tiêu sản xuất hàng triệu lít vào giữa thập kỷ tới.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia