quốc cường gia lai

14:35, 02/10/2017

Theo giải trình của CTCP Quốc Cường Gia Lai (Mã: QCG) gửi đến Sở giao dịch chứng khoán TP HCM, bà Lại Thị Hoàng Yến là con ông Lại Thế Hà - Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ QCG vẫn sở hữu 1,5 triệu cổ phi

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia