quy hoạch

07:20, 08/11/2021

Đó là Khu đô thị Phú Hưng và Khu đô thị Đông Đô thuộc huyện Thiệu Hóa với tổng diện tích lập quy hoạch hơn 225 ha.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia