Quảng Ninh: Phê duyệt thêm khu nông nghiệp công nghệ cao 106 ha

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có quyết định phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Hồng Thái Tây, thị xã Đông Triều.
Quảng Ninh: Phê duyệt thêm khu nông nghiệp công nghệ cao 106 ha

Khu vực quy hoạch có diện tích nghiên cứu 106ha, với phía Bắc giáp Quốc lộ 18; phía Nam giáp đất nông nghiệp; phía Tây giáp đất nông nghiệp và khu dân cư thôn Cổ Lễ hiện hữu; phía Đông giáp đất nông nghiệp và khu dân cư thôn Lâm Xá hiện hữu.

Tính chất khu vực quy hoạch là khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với nòng cốt là các tổ chức khoa học công nghệ và các doanh nghiệp tham gia vào đầu tư nghiên cứu, phát triển công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp; tiếp nhận chuyển giao, ứng dụng công nghệ cao để sản xuất ra các sản phẩm nông nghiệp có năng suất chất lượng và giá trị tăng cao; xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để nhân rộng vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh Quảng Ninh, vùng Trung dung Miền núi phía Bắc và vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Đồng thời là khu thực hiện các hoạt động ứng dụng thành tựu nghiên cứu ứng dụng; thực hiện các hoạt động ứng dụng thành tựu nghiên cứu, thử nghiệm, trình diễn mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao chủ yếu trong lĩnh vực trồng trọt, bảo quản chế biến nông sản (rau, cây ăn quả, hoa cây cảnh), sản xuất chế phẩm sinh học, thuốc điều hoà sinh học,…; đào tạo tiếp nhận chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật phục vụ sản xuất nông nghiệp của tỉnh, vùng và cả nước.

Dự kiến các khu chức năng gồm: Khu vực cơ sở nghiên cứu ứng dụng, thử nghiệm, trình diễn mô hình sản xuất sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Khu vực đào tạo nhân lực công nghệ cao và cung ứng dịch vụ công nghệ cao trong nông nghiệp; Khu vực dành cho các doanh nghiệp để đầu tư xây dựng các trung tâm, nhà máy tạo công nghệ cao phục vụ nông nghiệp hoặc ứng dụng công nghệ cao để sản xuất sản phẩm nông nghiệp; hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; Các khu vực hạ tầng kỹ thuật; Đất ngoài phạm vi khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Thời gian hoàn thành đồ án quy hoạch tối đa không quá 6 tháng kể từ ngày Nhiệm vụ quy hoạch chung được phê duyệt.

Được biết, trước đó, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã ký Quyết định số 2263 thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Quảng Ninh.

Theo đó, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Quảng Ninh được xây dựng tại xã Hồng Thái Tây, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh với tổng diện tích tự nhiên toàn khu là 106ha.

Có thể bạn quan tâm