Renault

11:13, 13/04/2021

WeRide đã nhận được giấy phép để thử nghiệm xe không người lái trên đường phố của bang California.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia