Liên minh Renault Nissan và Mitsubishi chi 25,8 tỷ USD để phát triển ô tô điện

Với mục tiêu tạo ra 35 mô hình mới vào năm 2030.
Liên minh Renault Nissan và Mitsubishi chi 25,8 tỷ USD để phát triển ô tô điện

Cùng với nhau, ba nhà sản xuất sẽ chi tới 25,8 tỷ USD  để phát triển 35 mẫu xe mới trong 8 năm tới, tạo ra 5 nền tảng chia sẻ 80% mức độ sử dụng chung. Năm danh mục khác nhau sẽ tập trung vào các tùy chọn ngân sách, trong đó có xe nhỏ gọn, xe thương mại, xe crossover và xe với mức giá và mức tiêu thụ năng lượng thấp. 

Hệ thống Pin xe điện cũng sẽ được chia sẻ giữa ba công ty, với mục tiêu của Liên minh là đạt công suất 220 GWh vào cuối thập kỷ trong khi giảm chi phí xuống 50% vào năm 2026 và 65% vào năm 2028, khi loại pin toàn trạng thái sẽ có sẵn. 

Trong bốn năm tới, Liên minh cũng đặt mục tiêu có 25 triệu phương tiện có thể cập nhật qua mạng thông qua hệ thống đám mây của riêng mình.

“Trong 22 năm, chúng tôi đã xây dựng một hệ sinh thái dựa trên các nền văn hóa và sức mạnh tương ứng vì lợi ích chung” Chủ tịch Liên minh Jean-Dominique Senard cho biết trong một tuyên bố. “Ngày nay, Liên minh đang tăng tốc để dẫn đầu cuộc cách mạng công nghệ và mang lại nhiều giá trị hơn nữa cho khách hàng, cổ đông và tất cả các bên liên quan. Ba công ty thành viên đã xác định một lộ trình chung đến năm 2030, chia sẻ đầu tư vào các dự án điện khí hóa và kết nối trong tương lai. Đây là những khoản đầu tư khổng lồ mà không công ty nào trong ba công ty có thể thực hiện một mình. Cùng nhau, chúng tôi đang tạo ra sự khác biệt cho một tương lai bền vững toàn cầu - hướng đến mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050."

Có thể bạn quan tâm