Shopee

17:39, 29/05/2021

Việc đầu tư gian hàng trên các sàn thương mại điện tử (TMĐT) đã giúp người bán hàng duy trì hiệu quả hoạt động kinh doanh. Sàn TMĐT trở thành xu thế tất yếu nhờ hạ tầng có sẵn và hàng loạt hỗ trợ thiết thực khác.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia