thoái vốn

Thứ sáu lúc 08:05

Tính đến cuối quý III/2021, số cổ phiếu tại Sông Đà - Hà Nội mà DIC Corp nắm giữ vẫn là 600.000 đơn vị, tương đương tỷ lệ 15%. Tuy nhiên theo thông báo mới nhất của doanh nghiệp, số lượng cổ phiếu mà DIC Corp đã tăng lên thành 666.666 đơn vị.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia