thoái vốn

17:10, 15/03/2023

Từ đầu năm 2023, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tiếp tục có những thông báo về bán đấu giá cổ phần của nhiều doanh nghiệp Nhà nước...

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia