thoái vốn

Chủ nhật lúc 16:00

HĐQT Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PetroCons, MCK: PVX) đã gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông về kế hoạch tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2021 – 2025.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia