tiền kỹ thuật số

11:05, 22/11/2021

El Salvador, quốc gia đầu tiên trên thế giới công nhận Bitcoin là tiền tệ hợp pháp, hiện đang xây dựng một “Thành phố Bitcoin” được tài trợ bởi các trái phiếu Bitcoin.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia