tỉnh Khánh Hòa

07:55, 23/08/2019

UBND thị xã Ninh Hoà (Khánh Hoà) cảnh báo, các dự án: Villa In Central Resort, Havavil Dốc Lết, Havavil Dốc Lếch & Beach Resort, Paradise Dốc Lết, Dự án đất Bắc Vân Phong, Siêu dự án resort Dốc Lết… k

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia