tỉnh Quảng Nam

07:05, 31/07/2021

Tỉnh Quảng Nam có kế hoạch tăng diện tích đất ở thêm 4.411 ha trong giai đoạn 2021 – 2030. Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển nhà ở cần gần 47.000 tỷ đồng.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia