Liên tiếp nhiều tỉnh, thành phố thành lập Tổ công tác đặc biệt gỡ khó các dự án bất động sản

Chỉ trong vòng 3 ngày, 15-17/5 đã có 3 Tổ công tác đặc biệt được thành lập tại các tỉnh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Quảng Nam, Lâm Đồng…
tổ công tác
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thành lập Tổ công tác đặc biệt

Cụ thể, ngày 17/5 Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, ông Nguyễn Văn Thọ đã công bố quyết định thành lập Tổ công tác đặc biệt, có nhiệm vụ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ hiệu quả các doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Tổ công tác gồm 10 thành viên, do ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Tổ trưởng. Tổ công tác thành lập với nhiệm vụ tổ chức rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; giải thích, hướng dẫn thực hiện thống nhất quy định của pháp luật về đầu tư và các quy định liên quan nhằm tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy triển khai dự án đầu tư theo đúng quy định pháp luật; đôn đốc, giám sát quá trình giải quyết các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền của các cơ quan chuyên môn.

Bên cạnh đó, cơ quan này sẽ phải đề xuất hướng xử lý những vướng mắc thuộc chức năng của các cấp có thẩm quyền. Ngoài ra, định kỳ hằng tháng hoặc trong trường hợp cần thiết, sẽ có báo cáo tổng hợp, nêu rõ tiến độ thực hiện, hướng xử lý vụ việc nhằm kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đường dây nóng của Tổ công tác đặc biệt là 088.8801.247, để doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh gặp khó khăn có thể phản ánh trực tiếp đến lãnh đạo tỉnh.

Còn ngày 16/5, UBND tỉnh Quảng Nam quyết định thành lập Tổ công tác đặc biệt do ông Lê Trí Thanh làm tổ trưởng, ông Nguyễn Hồng Quang, Hồ Quang Bửu là Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm tổ phó và 11 thành viên khác.

Theo quyết định, Tổ công tác có nhiệm vụ tổ chức rà soát, tổng hợp và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Sau đó tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết, hoặc tham mưu UBND tỉnh đề xuất, kiến nghị cấp trên tháo gỡ khó khăn. Đồng thời, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát quá trình giải quyết các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền của các sở, ban, ngành và địa phương; kịp thời đề xuất khen thưởng, kỷ luật các tổ chức, cá nhân có liên quan…

Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao nhiệm vụ làm cơ quan thường trực của Tổ công tác, tổng hợp báo cáo các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh để tổng hợp, tham mưu Tổ trưởng, Tổ phó trực chỉ đạo giải quyết kịp thời…

Tổ công tác
Thành lập Tổ công tác gỡ khó cho các dự án bất động sản. Ảnh minh hoạ

Trước đó một ngày, ngày 15/5 UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đã có quyết định thành lập Tổ công tác đặc biệt, do ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, làm tổ trưởng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Tôn Thiện San làm tổ phó.

Tổ công tác có nhiệm vụ rà soát, tổng hợp khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư. Hướng dẫn thực hiện thống nhất quy định của pháp luật về đầu tư và các quy định liên quan nhằm tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, triển khai dự án đầu tư theo đúng quy định.

Đồng thời, tổ sẽ hỗ trợ Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, điều phối hoạt động giữa các sở, ngành và địa phương để giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh và thực hiện các dự án đầu tư.

Bên cạnh đó, Tổ công tác tỉnh có nhiệm vụ đề xuất hướng xử lý những vướng mắc thuộc chức năng của các cấp có thẩm quyền, đôn đốc, giám sát quá trình giải quyết các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền của các sở, ngành, UBND cấp huyện.

Có thể bạn quan tâm