Tự ý điều chỉnh quy hoạch, dự án khu dân cư Tây Khương bị tuýt còi

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu UBND huyện Duy Xuyên không điều chỉnh giảm không gian, phạm vi, quy mô đất công cộng, mốc chỉ giới xây dựng... của dự án Khu dân cư Tây Khương…

Cụ thể, tháng 2/2018, UBND huyện Duy Xuyên ra quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 và ban hành Quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch dự án khu dân cư Tây Khương, thị trấn Nam Phước và xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên.

Tổng diện tích đất quy hoạch là 3,53 ha. Trong đó, đất công trình công cộng là 4.266 m2; đất ở chia lô liền kề là 13.612 m2; đất công viên cây xanh, thảm cỏ là 1.127 m2; đường giao thông, mương kỹ thuật là 16.264 m2, không có đất thương mại - dịch vụ.

3 năm sau, vào tháng 11/2021, UBND tỉnh Quảng Nam đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư Tây Khương. Chủ đầu tư là Liên danh Công ty CP Đầu tư Xây dựng Phát triển Quảng Nam - Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển DHTC.

Dự án Khu dân cư Tây Khương
Sở Kế hoạch & Đầu tư đã báo cáo UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu UBND huyện Duy Xuyên không điều chỉnh quy hoạch của dự án Khu dân cư Tây Khương

Tuy nhiên, đến ngày 4/8/2022, UBND huyện Duy Xuyên đã ra Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch và Quy định quản lý kèm theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết (1/500) Khu dân cư Tây Khương.

Ngày 24/8/2022, huyện này tiếp tục ban hành quyết định thu hồi đất với tổng diện tích quy hoạch sau điều chỉnh là 3,34 ha. Đáng chú ý, đất công trình công cộng là 1.316 m2 (giảm 2.950 m2 so với Nghị quyết của HĐND tỉnh); đất thương mại - dịch vụ là 2.541 m2 (bổ sung sau điều chỉnh); đất ở chia lô liền kề là 12.740 m2; đất công viên cây xanh, thảm cỏ là 1.293 m2; đường giao thông, mương kỹ thuật là 15.466 m2.

Và theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam, việc điều chỉnh quy hoạch và bổ sung diện tích đất thương mại - dịch vụ là không phù hợp quy hoạch được HĐND tỉnh thông qua trước đó.

Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng đã có báo cáo UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu UBND huyện Duy Xuyên không điều chỉnh giảm không gian, phạm vi, quy mô đất công cộng, mốc chỉ giới xây dựng... của các dự án. Trường hợp thật sự cần thiết phải điều chỉnh, UBND tỉnh sẽ thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh báo cáo HĐND Tỉnh xem xét, quyết định đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn.

Đối với vi phạm này, UBND huyện Duy Xuyên cho biết, sẽ phối hợp hướng dẫn, đôn đốc chủ đầu tư dự án khu dân cư Tây Khương rà soát quy hoạch chi tiết và các quy hoạch có liên quan để tổ chức điều chỉnh quy hoạch chi tiết (1/500) theo hướng tăng diện tích đất công cộng, cây xanh... nhằm đảm bảo các chỉ tiêu sử dụng đất theo yêu cầu tại Khoản 7 Điều 2 Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 14/10/2022, HĐND tỉnh và phù hợp với quy hoạch chung thị trấn Nam Phước.

Mới đây nhất, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Duy Xuyên hoàn tất thủ tục đối với đề xuất điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 Dự án Khu dân cư Tây Khương, đảm bảo các quy định của pháp luật, các văn bản chỉ đạo của HĐND tỉnh và UBND tỉnh.

Có thể bạn quan tâm