Đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng khu công nghiệp tại KKT mở Chu Lai

Đó là dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tam Anh - An An Hòa được thự hiện tại xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam do Công ty cổ phần công nghiệp và đô thị An An Hòa thực hiện.
Đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng khu công nghiệp tại KKT mở Chu Lai

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tam Anh - An An Hòa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, mục tiêu của dự án là đầu tư, xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp. Nhà đầu tư thực hiện dự án là Công ty cổ phần công nghiệp và đô thị An An Hòa.

Địa điểm thực hiện khu công nghiệp Tam Anh - An An Hòa thực hiện tại xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai) với quy mô sử dụng đất 435,8 ha. Tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án là 1.540 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 462 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Quảng Nam chịu trách nhiệm kiểm tra, xác định việc đáp ứng điều kiện cho thuê đất tại thời điểm cho thuê đất; bảo đảm điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong quá trình cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử đụng đất để thực hiện dự án. Đồng thời, có kế hoạch bổ sung diện tích đất hoặc tăng hiệu quả đất trồng lúa khác để bù lại phần đất trồng lúa bị chuyển đổi.

Bên cạnh đó, chỉ đạo Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai và các cơ quan có liên quan phối hợp với Nhà đầu tư triển khai phương án đền bù, giải phóng mặt bằng theo quy định; triển khai các giải pháp liên quan đến đời sống người lao động làm việc trong khu công nghiệp, trong đó có phương án xây dựng nhà ở, công trình xã hội, văn hóa, thể thao cho người lao động; hỗ trợ việc làm, đào tạo nghề cho người dân bị thu hồi đất; thực hiện thu hồi đất phù hợp với tiến độ thực hiện Dự án và thu hút đầu tư để giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến người dân bị thu hồi đất.

Có thể bạn quan tâm