Tổ chức Y tế thế giới

10:31, 30/03/2021

Các nhà lãnh đạo của 23 quốc gia và Tổ chức Y tế Thế giới đã ủng hộ ý tưởng thành lập một Hiệp ước quốc tế giúp thế giới đối phó với các trường hợp khẩn cấp về y tế trong tương lai như đại dịch Covid-19.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia