Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden

Thứ sáu lúc 11:40

Hội nghị sẽ thảo luận về cách thức đối phó với những thách thức toàn cầu như hồi phục kinh tế sau đại dịch Covid-19, biến đổi khí hậu và sự gia tăng ảnh hưởng kinh tế và quân sự của Trung Quốc.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia