trái phiếu doanh nghiệp bất động sản

16:02, 18/01/2021

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố tổng hợp tình hình phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong tháng 12 và lũy kế cả năm 2020. Theo đó, năm 2020, có 277 doanh nghiệp tham gia phát hành trái phiếu, huy động thành công hơn 400 nghìn tỷ đồng.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia