Thị trường trái phiếu doanh nghiệp vẫn là thị trường tiềm năng

Đây là đánh giá của Bộ Tài chính tại Thông cáo về hoạt động của thị trường trái phiếu doanh nghiệp và các khuyến nghị của bộ này.
Thị trường trái phiếu doanh nghiệp vẫn là thị trường tiềm năng

Theo Bộ Tài chính, thị trường trái phiếu doanh nghiệp vẫn là thị trường tiềm năng khi nhu cầu vốn của các doanh nghiệp trong thời gian tới cho phát triển sản xuất kinh doanh là rất lớn.  

Quan  điểm  của  Chính  phủ  là  tiếp  tục  phát  triển  thị trường hoạt động an toàn, lành mạnh và minh bạch. Do đó, các chủ thể tham gia thị  trường trái phiếu  doanh  nghiệpcần  tuân  thủ  quy  định  pháp  luật. Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng khẳng định sẽ đưa trái phiếu doanh nghiệp vào “đường ray", trở thành kênh huy động vốn. 

Ngày 16/9/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 65/2022/NĐ-CP bổ sung các quy định để sàng lọc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, hạn chế việc nhà đầu tư nhỏ lẻ không có năng lực tham gia thị trường; đây cũng chính là các quy định để hạn chế nhà đầu tư cá nhân tiếp cận những rủi ro của trái phiếu doanh nghiệp khi không có khả năng phân tích, đánh giá và cũng là các quy định đểbảo vệ nhà đầu tư cá nhân nhỏ, lẻ.

Đồng thời, Nghị định cũng tăng cường trách nhiệm và nghĩa vụ của doanh nghiệp phát hành trong việc tuân thủ phương án và hồ sơ chào bán, yêu cầu chế độ công bố thông tin, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cung cấp dịch vụ trên thị trường, hoàn thiện cơ chế quản lý giám sát và trách nhiệm thanh, kiểm tra của cơ quan quản lý.

Bộ Tài chính sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện khung pháp lý và tăng cường  hiệu  quả  kiểm  tra,  giám  sát.  Trước  mắt,  việc  triển  khai  Nghị  định  số 65/2022/NĐ-CP cùng với các giải pháp xử lý nghiêm các vi phạm của thị trường trái  phiếu  doanh nghiệp vừa  qua  sẽ  giúp  thị  trường  điều  chỉnh  hướng  tới  thị trường hoạt động hiệu quả hơn.

Bộ Tài chính cũng khuyến cáo đối với các nhà đầu tư, khi doanh nghiệp phát hành có khó khăn về thanh toán, nhà đầu tư có thể chủ động làm việc với doanh nghiệp và tổ chức cung cấp dịch vụ để thỏa thuận thống nhất phương án xử lý phù hợp, đảm bảo quyền lợi của cả nhà đầu tư và doanh nghiệp phát hành.

Các nhà đầu tư cần cẩn trọng để phân tích và phân loại các trái phiếu đang sở hữu để có quyết định phù hợp, không nghe tin đồn thất thiệt. Các nhà đầu tư cá nhân khi được giới thiệu mua trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ hoặc có ý định đầu tư trái phiếu doanh nghiệp, nhà đầu tư cần yêu cầu tổ chức phân phối cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác về doanh nghiệp phát hành, trái phiếu.

Nhà đầu tư cần đọc, hiểu và nắm rõ các quy định này tại văn kiện trái phiếu và các bản công bố thông tin của doanh nghiệp. Đồng thời, nhà đầu tư cũng cần hết sức lưu ý về trách nhiệm và cam kết của các tổ chức cung cấp dịch vụ. Việc các ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán phânphối trái phiếu doanh nghiệpkhông có nghĩa là các tổ chức này bảo lãnh, bảo đảm cho việc mua trái phiếu.

Các tổ chức này chỉ là tổ chức cung cấp dịch vụ, hưởng phí dịch vụ  từ  doanh  nghiệp  phát  hành,  rủi  ro  của  trái  phiếu  vẫn  là  rủi  ro  của  doanh nghiệp phát hành. 

Có thể bạn quan tâm