UBND tỉnh Ninh Thuận

11:20, 01/08/2022

Hai dự án gồm Dự án điện gió ngoài khơi Ninh Thuận 1 có công suất 3.000 MW với 150 tua bin, tổng mức đầu tư gần 223.500 tỷ đồng và Dự án điện gió ngoài khơi Ninh Thuận 2 có công suất 2.000 MW với 100 tua bin, tổng vốn đầu tư hơn 157.500 tỷ đồng.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia