UBND tỉnh Ninh Thuận

16:08, 07/11/2022

Dự kiến, khu kinh tế ven biển phía Nam tỉnh Ninh Thuận rộng 439km2 bao gồm 9 xã, trong đó có 7 xã thuộc huyện Thuận Nam và 2 xã thuộc huyện Ninh Phước sẽ được trình Thủ tướng phê duyệt thành lập trong Quý IV năm 2025.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia