Ninh Thuận sẽ đấu thầu chọn nhà đầu tư cho loạt dự án KĐT, KDC

UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành kế hoạch triển khai thực hiện các dự án khu đô thị (KĐT) mới, khu dân cư (KDC) mới trên địa bàn tỉnh năm 2021.
Ninh Thuận sẽ đấu thầu chọn nhà đầu tư cho loạt dự án KĐT, KDC

Theo UBND tỉnh Ninh Thuận, việc phát triển các KĐT mới, KDC mới góp phần tạo quỹ đất đảm bảo phục vụ về nhà ở tại các khu vực; tạo sự thu hút đầu tư nâng cao hiệu quả sử dụng đất và ổn định thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, phát triển quỹ đất để thực hiện đấu giá, đấu thầu dự án sử dụng đất.

Cụ thể, UBND tỉnh này sẽ chọn nhà đầu tư các dự án gồm: KĐT mới ven bờ Tây Nam Đầm Nại (khu 1); KĐT vườn phát triển mới phía Tây Nam Đầm Nại (khu 4.1); KĐT vườn phát triển mới phía Tây Nam Đầm Nại (khu 4.2); Khu nhà vườn trồng cây ăn quả (khu 5);

Bên cạnh đó là Dự án KĐT mới Tây Bắc; KĐT mới Bờ sông Dinh; KĐT mới bờ Bắc sông Dinh; KĐT mới Phủ Hà; KĐT mới Khánh Hải; KĐT mới Bắc Sông Ông; KĐT mới Tám Ký; KĐT mới phía Nam cầu Phú Quý; KĐT mới Đầm Cà Ná; KĐT mới Đông Bắc (khu K3).

UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, các dự án KĐT mới Đông Bắc (Khu K3), KĐT mới Tây Bắc, KĐT mới ven Đầm Nại các khu: 4.1, 4.2, 5 sẽ do Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) chủ trì, phối hợp với các Bộ ngành, đơn vị có liên quan thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

Ngoài ra, Sở KH&ĐT tỉnh này sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và chính quyền địa phương nơi có dự án tổ chức thẩm định và trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, gồm: KĐT mới ven Đầm Nại (khu 1), KĐT mới Bờ sông Dinh, KĐT mới Khánh Hải, KĐT mới Bắc Sông Ông, KĐT mới Tám Ký, KĐT mới phía Nam cầu Phú Quý, KĐT mới Đầm Cà Ná.

UBND tỉnh Ninh Thuận giao Sở KH&ĐT tỉnh Ninh Thuận làm đầu mối theo dõi, đôn đốc thực hiện từ giai đoạn chấp thuận chủ trương đầu tư đến giai đoạn lựa chọn chủ đầu tư dự án. Định kỳ một lần/tháng tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả và tiến độ thực hiện kế hoạch.

Sở Xây dựng được giao làm đầu mối theo dõi, đôn đốc thực hiện dự án sau khi thực hiện lựa chọn chủ đầu tư dự án; định kỳ tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả và tiến độ thực hiện kế hoạch,...

Có thể bạn quan tâm