VAMC

17:18, 25/01/2021

Theo ông Đoàn Văn Thắng, Tổng giám đốc VAMC, trong năm 2020, VAMC đã xử lý thu hồi nợ xấu tạm tính là 47.515 tỷ đồng (tương đương hơn 2 tỷ USD), đạt 95,03% kế hoạch.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia