văn hóa doanh nghiệp

18:40, 07/04/2020

Thông tin từ Ban Tổ chức Cuộc vận động xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam (Ban tổ chức 248) cho biết Chương trình “Văn hóa doanh nghiệp chung tay phòng, chống dịch COVID-19" với chủ đề "Vì Việt Nam khỏe mạnh" được phát động online vào ngày (7/ 4).

Xây dựng văn hoá doanh nghiệp: Quan trọng hay không quan trọng?
12:58, 08/12/2019
Nguyễn Tuấn Hùng - CEO Nanado
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia