vingroup

14:46, 30/09/2021

Công ty Cổ phần Vinpearl (Vinpearl) đã chào bán thành công 425 triệu USD trái phiếu bền vững có quyền chọn nhận cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup – Công ty Cổ phần.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia