vốn ODA

09:34, 23/11/2020

Đây là dự án hỗ trợ kỹ thuật trị giá khoảng 24 tỷ đồng dự kiến sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản được dùng để chuẩn bị đầu tư cầu Đại Ngãi.

Chỉ dùng ODA cho đầu tư phát triển
13:14, 08/03/2018
Hải Đăng
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia