vương đình huệ

08:00, 21/07/2021

475 đại biểu Quốc hội (100% đại biểu có mặt) chiều nay đã tán thành thông qua nghị quyết bầu ông Vương Đình Huệ làm Chủ tịch Quốc hội khóa XV.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia