xi măng

09:08, 05/05/2020

SCG vừa công bố kết quả kinh doanh Quý 1/2020 với những số liệu về doanh thu tương đương với quý trước. Đồng thời, tập đoàn cũng chia sẻ định hướng để toàn xã hội, các đối tác và các đơn vị kinh doanh vượt qua khủng hoảng Covid-19.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia