Y Ban

10:52, 19/04/2021

Tuyển tập gồm 9 truyện ngắn của 6 nhà văn Việt Nam vừa được dịch và xuất bản tại Hàn Quốc. Các nhà văn Bảo Ninh, Y Ban, Nguyễn Bình Phương, Tạ Duy Anh, Thuỳ Dương và Võ Thị Xuân Hà đã cùng nhau góp mặt trong tuyển tập này.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia