12 mã cổ phiếu thực hiện huỷ niêm yết trong tháng 7

Theo số liệu Vietstock, trong tháng 7 sẽ có 12 mã cổ phiếu thực hiện việc huỷ niêm yết trên các sàn giao dịch theo quy định từ nhiều nguyên nhân khác nhau như đổi sàn, huỷ tư cách công ty đại chúng hay bị thâu tóm…
huỷ  niêm yết
Sẽ có 12 mã cổ phiếu thực hiện huỷ niêm yết trong tháng 7

Trong 12 mã huỷ niêm yết có 05 mã huỷ do huỷ tư cách công ty đại chúng theo quyết định của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, 04 mã huỷ do chuyển sàn giao dịch, 02 mã huỷ do vi phạm công bố thông tin và 01 mã huỷ do bị doanh nghiệp khác mua lại.

Cụ thể, các mã huỷ niêm yết do huỷ tư cách công ty đại chúng bao gồm: Thứ nhất, cổ phiếu CVP của Công ty Cổ phần Cảng Cửa Việt, thực hiện huỷ ngày 5/7, Số lượng bị hủy đăng ký là 3,43 triệu cổ phiếu. Nguyên nhân, do sau 1 năm kể từ ngày giao dịch đầu tiên trên UPCoM, công ty này vẫn chưa đáp ứng đủ điều kiện là doanh nghiệp đại chúng.

Thứ hai, cổ phiếu HTW của Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh, thực hiện huỷ ngày 6/7. Số lượng cổ phiếu bị huỷ 20,4 triệu cổ phiếu. Lý do, HTW đã hủy tư cách công ty đại chúng vì cổ đông lớn nhất là Uỷ ban nhân đân tỉnh Hà Tĩnh nắm giữ 95.77% vốn điều lệ (tương đương gần 195.4 triệu cổ  phiếu), doanh nghiệp không còn đáp ứng quy định là một công ty đại chúng.

Thứ ba, cổ phiếu HLG cuả Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long, thực hiện huỷ ngày 13/7. Số lượng huỷ 44,4 triệu cổ phiếu. Nguyên nhân, huỷ tư cách công ty đại chúng theo công văn số 3584/UBCKNN-GSDC ngày 13/6/2023 của uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, cụ thể, tổ chức kiểm toán từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính 2022.

Thứ tư, cổ phiếu EMC của Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức, thực hiện huỷ ngày 14/7. Số lượng huỷ 15,3 triệu cổ phiếu. Nguyên nhân, huỷ tư cách công ty đại chúng theo điểm a khoản 1 điều 120 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

Thứ năm, cổ phiếu SIC của Công ty Cổ phần ANI, ngày thực hiện huỷ 21/7. Số lượng huỷ 24 triệu cổ phiếu. Nguyên nhân, hủy tư cách công ty đại chúng theo công văn ngày 09/06/2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. cụ thể, theo quyết định, công ty đại chúng có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ. Thực tế, SIC chỉ có 9.7% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do 506 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ.

huỷ niêm yết
Việc cổ  phiếu  huỷ niêm yết từ nhiều nguyên nhân khác nhau như đổi sàn, huỷ tư cách công ty đại chúng hay bị thâu tóm…

Danh sách 04 mã cổ phiếu bị huỷ do chuyển sàn giao dịch bao gồm: Thứ nhất, cổ phiếu DTG của Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco, thực hiện huỷ giao dịch trên UPCoM và chuyển sang giao dịch tại sàn HNX, ngày thực hiện 12/7. Ngày giao dịch cuối cùng trên UPCoM là 30/6, số lượng chuyển 6,3 triệu cổ phiếu.

Thứ hai, cổ phiếu VFS của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt, thực hiện chuyển giao dịch từ sàn UPCoM sang giao dịch tại sàn HNX, ngày thực hiện giao dịch 17/7, giao dịch cuối cùng trên UPCoM ngay 12/7, số lượng chuyển 80,25 triệu cổ phiếu.

Thứ ba, cổ phiếu ADP của Công ty Cổ phần Sơn Á Đông, thực hiện chuyển giao dịch từ sàn UPCoM sang sàn HOSE, ngày thực hiện huỷ niêm yết 14/7. Tổng số cổ phiếu chuyển niêm yết 23 triệu cổ phiếu.

Thứ tư, cổ phiếu DNM của Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco, thực hiện chuyển niêm yết từ sàn HNX xuống sàn UPCoM từ ngày 24/07 với 5,3 triệu cổ phiếu. Nguyên nhân, công ty có tổng số lỗ lũy kế tại ngày 31/12/2022 vượt quá vốn điều lệ thực góp, thuộc trường hợp bị hủy bỏ niêm yết bắt buộc theo quy định.

Danh sách có 02 mã cổ phiếu thuộc họ FLC bị huỷ niêm yết do vi phạm vê công bố thông tin từ ngày 7/7 là cổ phiếu GAB của Công ty Cổ phần Đầu tư Khai Khoáng và Quản lý Tài sản FLC và cổ phiếu AMD của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone. Nguyên nhân, cả hai cổ phiếu này đều bị đình chỉ giao dịch do chậm nộp Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2022 quá 6 tháng so với thời hạn quy định, đồng thời đang thuộc diện kiểm soát do chậm nộp Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 quá 30 ngày so với thời hạn quy định. Nhưng chưa thực hiện khắc phục.

Mã cổ phiếu duy nhất bị huỷ niêm yết do bị “thâu tóm” là cổ phiếu NNG của Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa. Theo đó, toàn bộ 81.57 triệu cổ phiếu NNG sẽ hủy đăng ký giao dịch trên UPCoM từ ngày 25/7. Lý do hủy đăng ký giao dịch là NNG hủy tư cách công ty đại chúng khi chi nhánh tại Hà Lan của Tập đoàn này là Indorama Netherlands B.V đã chào mua công khai 100% cổ phần của NNG và thành công mua được gần 78 triệu cổ phiếu, nắm chi phối 97.82% vốn.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm