HNX “xử” HNM, QNC, VAT, VIX, B82, MPT do chậm công bố báo cáo tài chính

Theo Sở GDCK Hà Nội (HNX), với những doanh nghiệp chậm công bố báo cáo tài chính soát xét bán niên 2016 quá 10 ngày, HNX đã xem xét đưa vào danh sách chứng khoán không được ký quỹ như HNM, QNC, VAT, V
HNX “xử” HNM, QNC, VAT, VIX, B82, MPT do chậm công bố báo cáo tài chính

Theo HNX, đến ngày 16/9, đã có 365/373 doanh nghiệp niêm yết trên HNX công bố đầy đủ báo cáo tài chính soát xét bán niên 2016. Với những trường hợp chậm công bố báo cáo tài chính soát xét bán niên 2016 quá 10 ngày, HNX đã xem xét đưa vào danh sách chứng khoán không được ký quỹ.

Theo đó, HNX bổ sung vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ đối với 6 cổ phiếu gồm: HNM, QNC, VAT, VIX, B82, MPT. 6 cổ phiếu khác gồm: ATS, EFI, BAM, MIM, MST, PDC đã nằm trong danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.

Theo số liệu báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2016 đã được các doanh nghiệp niêm yết trên HNX công bố, tổng lợi nhuận sau thuế đạt hơn 6.343 tỷ đồng, giảm 3,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, 322 doanh nghiệp có kết quả hoạt động kinh doanh lãi, giá trị lãi đạt hơn 6.828 tỷ đồng, tăng 0,7% so với cùng kỳ năm trước.

Số doanh nghiệp có kết quả hoạt động kinh doanh lỗ là 43 doanh nghiệp, giá trị lỗ đạt 484,7 tỷ đồng, tăng 117,5% so với cùng kỳ năm trước. Các doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp có kết quả kinh doanh tốt nhất, với 111 doanh nghiệp kinh doanh lãi 2.511,9 tỷ đồng, chiếm 36,78% tổng giá trị lãi.

Tiếp đến là ngành tài chính với 21 doanh nghiệp lãi 1.109,4 tỷ đồng, chiếm 16,25% tổng giá trị lãi; ngành khai khoáng và dầu khí có 19 doanh nghiệp lãi 1.056,6 tỷ đồng, chiếm 15,47% tổng giá trị lãi. Trong số các doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ, 3 ngành có số doanh nghiệp cũng như kết quả thua lỗ lớn nhất là ngành xây dựng (10 doanh nghiệp lỗ 141,7 tỷ đồng), ngành thương mại và dịch vụ lưu trú ăn uống (7 doanh nghiệp lỗ 117,1 tỷ đồng) và ngành công nghiệp (10 doanh nghiệp lỗ 108 tỷ đồng).

Theo Hữu Hòe/ĐTCK

Có thể bạn quan tâm