Hơn 2.600 tỷ đồng đầu tư dự án khu công nghiệp Gilimex ở Huế

Hơn 2.600 tỷ đồng đầu tư dự án khu công nghiệp Gilimex ở Huế

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cầu hạ tầng khu công nghiệp Gilimex do Công ty cổ phần KCN Gilimex làm nhà đầu tư được thực hiện tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cầu hạ tầng khu công nghiệp Gilimex, tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó, dự án do Công ty cổ phần KCN Gilimex làm nhà đầu tư, được thực hiện tại phường Phú Bài và xã Thủy Phù của thị xã Hương Thủy với tổng vốn đầu tư 2.614 tỷ đồng.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế chịu trách nhiệm về việc đề xuất lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật về đầu tư, đấu thầu, đất đai, kinh doanh bất động sản và pháp luật khác có liên quan. 

Quảng cáo

UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức thực hiện thu hồi đất, đền bù, giải phóng mặt bằng, cho thuế đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án phù hợp với các văn bản đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt về quy mô, địa điểm và tiến độ sử dụng đất thực hiện dự án; đảm bảo không có tranh chấp, khiếu kiện về quyền sử dụng địa điểm thực hiện dự án. 

Nhà đầu tư Công ty cổ phần KCN Gilimex đáp ứng điều kiện được Nhà nước cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Ban quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu Nhà đầu tư; tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành; ký quỹ để đảm bảo thực hiện dự án theo quy định; đảm bảo góp đủ số vốn chủ sở hữu để thực hiện Dự án; tuân thủ quy định của pháp luật về môi trường và nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đã được phê duyệt.

Đồng thời, chỉ đạo giám sát, đánh giá việc triển khai dự án, trong đó có việc góp vốn và huy động vốn đầu tư của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật; phối hợp với nhà đầu tư triển khai phương án đền bù, giải phóng mặt bằng theo quy định.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Khu công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá có diện tích 214,77 ha nằm trên địa bàn các xã Vĩnh Long và xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh, do Công ty cổ phần Quang Anh Quảng Trị làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư 925 tỷ đồng.

Thứ ba, 24/05/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia