Hơn 48.000 doanh nghiệp hoạt động trở lại trong 8 tháng qua

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong 8 tháng đầu năm nay, Việt Nam ghi nhận hơn 149.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Trong đó, có hơn 48.000 doanh nghiệp hoạt động lại. Đây là tín hiệu đáng mừng với kinh tế Việt Nam.

Cụ thể, số doanh nghiệp đăng ký mới và quay lại hoạt động trong 8 tháng đầu năm 2022 đạt mức kỷ lục, cao nhất từ trước đến nay với 149.500 doanh nghiệp, tăng 31,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động là 48.100 doanh nghiệp, tăng 48,3%.

Theo dữ liệu từ Cục Đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch & Đầu tư (KH&ĐT): Trong giai đoạn này, có 18.063 doanh nghiệp bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy quay lại hoạt động, tăng 58,3%; dịch vụ lưu trú và ăn uống là lĩnh vực đứng vị trí thứ hai 2.765 doanh nghiệp quay lại hoạt động, tăng 51%.

Tiếp theo là dịch vụ việc làm, du lịch, cho thuê máy móc, thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác (2.701 doanh nghiệp, tăng 48,6%).

Ngoài ra còn có 1.684 doanh nghiệp kinh doanh bất động sản quay lại hoạt động, tăng 61,3%; giáo dục và đạo tạo có 1.201 doanh nghiệp, tăng 68,7%; sản xuất phân phối, điện, nước, gas có 748 doanh nghiệp, tăng 192,2%, còn nghệ thuật, vui chơi, giải trí có 402 doanh nghiệp, tăng 50,6%.

Trạng thái bình thường mới và xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, nâng cao thu nhập cho công nhân lao động, góp phần xây dựng kinh tế – xã hội ngày càng phát triển bền vững” – đại diện Tổng cục Thống kê nhận định.

Tại TP. Hồ Chí Minh, tính chung tổng vốn đăng ký và bổ sung doanh nghiệp 8 tháng đầu năm 2022 là 703.553 tỷ đồng, giảm 8,23% so với cùng kỳ.

Cụ thể, trên địa bàn thành phố có 29.224 doanh nghiệp được cấp phép thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 346.887 tỷ đồng, tăng 33,41% về số lượng so với cùng kỳ và giảm 5,42% về vốn đăng ký so với cùng kỳ; có 82.176 lượt doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, trong đó vốn điều chỉnh bổ sung tăng 356.666 tỷ đồng, giảm 10,81% so với cùng kỳ.

Có 2.929 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, giảm 0,17% so với cùng kỳ; có 17.443 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, tăng 42,38% so với cùng kỳ; 10.895 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 18,9% so với cùng kỳ. Tổng số doanh nghiệp trên hệ thống hiện tại là 501.906 doanh nghiệp với số vốn 9.290.613 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm