HOSE đưa 3 cổ phiếu của FLC vào diện hạn chế giao dịch từ ngày 01/06

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa ra quyết định đưa cổ phiếu của Tập đoàn FLC (FLC), CTCP Xây dựng FLC Faros (ROS) và CTCP Nông dược HAI (HAI) từ diện "kiểm soát" sang "hạn chế giao dịch" từ ngày 01/06.
HOSE đưa 3 cổ phiếu của FLC vào diện hạn chế giao dịch từ ngày 01/06

Theo đó, cổ phiếu FLC, HAI và ROS chỉ được giao dịch phiên chiều của ngày giao dịch theo phương thức khớp lệnh tập trung và phương thức giao dịch thỏa thuận.

Nguyên nhân khiến 3 cổ phiếu trên bị đưa vào diện hạn chế giao dịch là do tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiêm toán quá 45 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường họp chứng khoán bị hạn chế giao dịch theo quy định tại điềm a Khoản 1 Điều 39 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31 tháng 03 năm 2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Được biết, ngày 18/5/2022, SSC đã ban hành quyết định số 110/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Tập đoàn FLC (mã FLC) với số tiền là 100 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Theo đó, FLC không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh các tài liệu: Báo cáo tài chính năm 2021 kiểm toán; Báo cáo thường niên năm 2021.

Cùng ngày, HOSE thông báo đưa cổ phiếu của CTCP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai (mã LCM) vào diện hạn chế giao dịch kể từ ngày 25/5/2022

Nguyên nhân là công ty chậm nộp báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán quá 45 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị hạn chế giao dịch theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 39 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31 tháng 03 năm 2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm