Khánh Hòa thu hồi đất của 6 dự án để phát triển kinh tế xã hội

UBND tỉnh Khánh Hòa mới có văn bản về việc tiếp thu, giải trình báo cáo thẩm tra Nghị quyết thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn. Tổng diện tích thu hồi là 28,5ha của 6 dự án sử dụng vốn ngân sách.

UBND tình Khánh Hòa cho biết, việc thu hồi nhằm phát triển kinh tế xã hội, vì lợi ích quốc gia, cộng đồng.

Theo danh mục, có 6 dự án sử dụng vốn ngân sách có tổng diện tích cần thu hồi là 28,5ha. Các dự án gồm: hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư xã Diên Đồng, huyện Diên Khánh (1,5ha); hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Khánh Bình, huyện Khánh Vĩnh (1,5ha). Ngoài ra, còn có hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Ninh Xuân, thị xã Ninh Hòa (3ha), hạ tầng kỹ thuật các khu tái định cư Vông Trắc Tre (9,5ha), khu tái định cư 2/9 (3,5ha), khu tái định cư Ninh Mã (9,5ha) - cùng ở huyện Vạn Ninh.

Ảnh minh họa
Quảng cáo

Ngoài ra, tỉnh Khánh Hòa cũng có kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích khác đối với 4 dự án, tổng diện tích 25,5ha. Các dự án gồm: hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Ninh Xuân (3ha), khu tái định cư Vông Trắc Tre (9,5ha), khu tái định cư đường 2/9 (3,5ha) và khu tái định cư Ninh Mã (9,5ha).

Ban Kinh tế - Ngân sách thuộc HĐND tỉnh Khánh Hòa đã thống nhất về sự cần thiết khi thực hiện các thủ tục thu hồi đất để đầu tư xây dựng các khu định cư phục vụ dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 (đoạn Vân Phong – Nha Trang).

UBND tỉnh Khánh Hòa đã tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách và cho biết đã hoàn thành thủ tục phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đối với các dự án thuộc danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Đến nay, tỉnh Khánh Hòa đã rà soát tên gọi các dự án trong dự thảo nghị quyết, bảo đảm thống nhất với tên gọi dự án đã được phép duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi theo ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo 4 quận liên quan đã thống nhất xây dựng bãi giữa sông Hồng thành công viên, và đã có báo cáo gửi UBND TP Hà Nội xem xét.

Thứ bảy, 26/11/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia