Lãi ròng năm 2023 của Vạn Phát Hưng giảm 77%

Quý 4/2023, Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng lãi ròng 2,9 tỷ đồng, như vậy, cả năm 2023, lãi ròng 4.494 tỷ đồng...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Lãi ròng năm 2023 của Vạn Phát Hưng giảm 77%
Lãi ròng năm 2023 của Vạn Phát Hưng giảm 77%

Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng (mã chứng khoán: VPH) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4. Theo đó, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 26,9 tỷ đồng, giảm hơn 1 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt hơn 24 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với khoản lỗ 2.430 tỷ đồng của quý 4/2023. Về lợi nhuận sau thuế, đạt 22,9 tỷ đồng, thoát lỗ so với quý 4 năm ngoái.

Luỹ kế cả năm 2023, doanh thu của Vạn Phát Hưng ở mức 76.123 tỷ đồng, giảm hơn 2 lần so với con số 162.549 tỷ đồng của năm 2022. Còn lợi nhuận đạt 10.992 tỷ đồng, giảm 66,5% so với cùng kỳ. Trừ tất cả các chi phí, lãi ròng năm 2023 đạt 4.494 tỷ đồng giảm 77% so với năm 2022.

Trong năm 2023, doanh thu từ hoạt động tài chính của VPH tăng mạnh từ 17 tỷ đồng lên 74 tỷ đồng. Tuy nhiên chi phí quản lý doanh nghiệp tăng nhẹ 6 tỷ đồng, đạt 59,5 tỷ đồng.

Tính đến hết năm 2023, tổng tài sản của Vạn Phát Hưng là 2.367,8 tỷ đồng, tăng gần 6% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn đạt 2.031 tỷ đồng và tài sản cố định là 336 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong số 2.031 tỷ đồng tài sản ngắn hạn, đã đọng lại hơn 1 nửa từ 1.196 tỷ đồng của hàng tồn kho. Về vốn chủ sở hữu, tính đến ngày 31/12/2023, VPH đạt 1.025 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối, nợ phải trả của doanh nghiệp đang ở mức 1.342 tỷ đồng tăng 122 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Phần lớn đến từ nợ ngắn hạn là 1.340 tỷ đồng, còn nợ dài hạn ở mức 1,3 tỷ đồng.

Về dòng tiền từ hoạt động kinh doanh âm 673 tỷ đồng, còn năm 2022 là dương 21.374 tỷ đồng. Trong khi đó, dòng tiền hoạt động đầu tư dương 317,6 tỷ đồng, cải thiện so với con số âm 77,8 tỷ đồng của cùng kỳ.

Trước đó, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng đã thông qua việc bán toàn bộ gần 9 triệu cổ phần công ty sở hữu tại công ty con là Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Du lịch C.T.C. Số lượng cổ phần này tương đương 99,8% vốn điều lệ công ty con. Hội đồng quản trị Công ty cũng cho biết giá trị chuyển nhượng không thấp hơn giá gốc khoản đầu tư.

Vào tháng 6/2023, Vạn Phát Hưng có chủ trương bán hết 1,6 triệu cổ phần, chiếm 40% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Thuận Hưng với giá 35 tỷ đồng.

anh-man-hinh-2024-02-17-luc-195508-8434.png
Thị giá cổ phiếu VPH trong thời gian qua

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 16/2, cổ phiếu VPH đạt 7.970 đồng/cổ phiếu. Theo đó, vốn hóa của Vạn Phát Hưng trên thị trường gần đạt 760 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm