Lãi suất huy động ngân hàng BIDV tháng 3/2023 chưa có biến động mới

Qua khảo sát, biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm áp dụng cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp trong tháng 3 tại ngân hàng BIDV tiếp tục được giữ ổn định, không có sự điều chỉnh so với đầu tháng trước…
Lãi suất huy động ngân hàng BIDV tháng 3/2023 chưa có biến động mới

Trong tháng 3, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tiếp tục giữ nguyên biểu lãi suất huy động áp dụng cho phân khúc khách hàng cá nhân. Theo đó, phạm vi lãi suất ngân hàng BIDV được ghi nhận hiện đang là 4,9 - 7,4%/năm, triển khai cho kỳ hạn gửi từ 1 - 36 tháng, nhận lãi cuối kỳ.

Hiện tại, mức lãi suất 4,9%/năm là mức lãi suất đang được ghi nhận tại hai kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng. Ở các kỳ hạn từ 3 - 5 tháng, mức lãi suất được nâng lên 5,4%/năm.

Khách hàng khi gửi tiền có kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng sẽ được hưởng lãi tương ứng là 6%/năm và 6,1%/năm.

Các khoản tiền gửi có kỳ hạn dài từ 12 tháng đến 36 tháng sẽ được ấn định lãi suất không đổi là 7,4%/năm, đây đồng thời cũng là mức lãi suất cao nhất được ghi nhận ở ngân hàng BIDV tại thời điểm này.

Ngoài ra, các khoản tiền gửi không kỳ hạn sẽ được ấn định lãi suất ở mức cực thấp là 0,1%/năm.

Trong tháng 3, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tiếp tục giữ nguyên biểu lãi suất huy động áp dụng cho phân khúc khách hàng cá nhân. Theo đó, phạm vi lãi suất ngân hàng BIDV được ghi nhận hiện đang là 4,9 - 7,4%/năm, triển khai cho kỳ hạn gửi từ 1 - 24 tháng, nhận lãi cuối kỳ. Hiện tại, mức lãi suất 4,9%/năm là mức lãi suất đang được ghi nhận tại hai kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng. Ở các kỳ hạn từ 3 - 5 tháng, mức lãi suất được nâng lên 5,4%/năm. Khách hàng khi gửi tiền có kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng sẽ được hưởng lãi tương ứng là 6%/năm và 6,1%/năm.  Các khoản tiền gửi có kỳ hạn dài từ 12 tháng đến 24 tháng sẽ được ấn định lãi suất không đổi là 7,4%/năm, đây đồng thời cũng là mức lãi suất cao nhất được ghi nhận ở ngân hàng BIDV tại thời điểm này. Ngoài ra, các khoản tiền gửi không kỳ hạn sẽ được ấn định lãi suất ở mức cực thấp là 0,1%/năm. Tại thời điểm này, ngân hàng BIDV cũng giữ nguyên biểu lãi suất tiết kiệm ổn định cho khách hàng doanh nghiệp trong khoảng 4,6 - 6,2%/năm, hình thức nhận lãi cuối kỳ. Trong đó tiền gửi có thời hạn 1 tháng và 2 tháng cùng nhận lãi suất là 4,6%/năm, trong khi các kỳ hạn từ 3 - 5 tháng có lãi suất cao hơn là 5,1%/năm.  Ngân hàng BIDV vẫn niêm yết lãi suất là 5,7%/năm cho tiền gửi kỳ hạn từ 6 - 8 tháng. Đối với các kỳ hạn từ 9 – 11 tháng, khách hàng doanh nghiệp khi gửi tiết kiệm sẽ được hưởng lãi suất ở mức 5,8%/năm. Còn với thời gian gửi dài hơn từ 12 tháng trở lên thì lãi suất tiết kiệm ghi nhận được là 6,2%/năm. Ngân hàng áp dụng lãi suất khá thấp là 0,2%/năm cho tiền không kỳ hạn của khách hàng doanh nghiệp.
Biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm của ngân hàng BIDV áp dụng cho khách hàng cá nhân trong tháng 3/2023

Tại thời điểm này, ngân hàng BIDV cũng giữ nguyên biểu lãi suất tiết kiệm ổn định cho khách hàng doanh nghiệp trong khoảng 4,6 - 6,2%/năm, hình thức nhận lãi cuối kỳ.

Trong đó tiền gửi có thời hạn 1 tháng và 2 tháng cùng nhận lãi suất là 4,6%/năm, trong khi các kỳ hạn từ 3 - 5 tháng có lãi suất cao hơn là 5,1%/năm.

Ngân hàng BIDV vẫn niêm yết lãi suất là 5,7%/năm cho tiền gửi kỳ hạn từ 6 - 8 tháng. Đối với các kỳ hạn từ 9 – 11 tháng, khách hàng doanh nghiệp khi gửi tiết kiệm sẽ được hưởng lãi suất ở mức 5,8%/năm.

Còn với thời gian gửi dài hơn từ 12 tháng trở lên thì lãi suất tiết kiệm ghi nhận được là 6,2%/năm.

Ngân hàng áp dụng lãi suất khá thấp là 0,2%/năm cho tiền không kỳ hạn của khách hàng doanh nghiệp.

Trong tháng 3, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tiếp tục giữ nguyên biểu lãi suất huy động áp dụng cho phân khúc khách hàng cá nhân. Theo đó, phạm vi lãi suất ngân hàng BIDV được ghi nhận hiện đang là 4,9 - 7,4%/năm, triển khai cho kỳ hạn gửi từ 1 - 24 tháng, nhận lãi cuối kỳ. Hiện tại, mức lãi suất 4,9%/năm là mức lãi suất đang được ghi nhận tại hai kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng. Ở các kỳ hạn từ 3 - 5 tháng, mức lãi suất được nâng lên 5,4%/năm. Khách hàng khi gửi tiền có kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng sẽ được hưởng lãi tương ứng là 6%/năm và 6,1%/năm.  Các khoản tiền gửi có kỳ hạn dài từ 12 tháng đến 24 tháng sẽ được ấn định lãi suất không đổi là 7,4%/năm, đây đồng thời cũng là mức lãi suất cao nhất được ghi nhận ở ngân hàng BIDV tại thời điểm này. Ngoài ra, các khoản tiền gửi không kỳ hạn sẽ được ấn định lãi suất ở mức cực thấp là 0,1%/năm. Tại thời điểm này, ngân hàng BIDV cũng giữ nguyên biểu lãi suất tiết kiệm ổn định cho khách hàng doanh nghiệp trong khoảng 4,6 - 6,2%/năm, hình thức nhận lãi cuối kỳ. Trong đó tiền gửi có thời hạn 1 tháng và 2 tháng cùng nhận lãi suất là 4,6%/năm, trong khi các kỳ hạn từ 3 - 5 tháng có lãi suất cao hơn là 5,1%/năm.  Ngân hàng BIDV vẫn niêm yết lãi suất là 5,7%/năm cho tiền gửi kỳ hạn từ 6 - 8 tháng. Đối với các kỳ hạn từ 9 – 11 tháng, khách hàng doanh nghiệp khi gửi tiết kiệm sẽ được hưởng lãi suất ở mức 5,8%/năm. Còn với thời gian gửi dài hơn từ 12 tháng trở lên thì lãi suất tiết kiệm ghi nhận được là 6,2%/năm. Ngân hàng áp dụng lãi suất khá thấp là 0,2%/năm cho tiền không kỳ hạn của khách hàng doanh nghiệp.
Biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm của ngân hàng BIDV áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp trong tháng 3/2023

Có thể bạn quan tâm