Lãi suất huy động ngân hàng OCB tháng 5/2023: Cao nhất 9,1%/năm

Trong tháng này, lãi suất huy động tại ngân hàng OCB được giữ nguyên đối với tiền gửi tại quầy và giảm nhẹ với tiền gửi online. Khách hàng có thể được nhận lãi suất cao nhất lên đến 9,1%/năm tại ngân hàng này...
Lãi suất huy động ngân hàng OCB tháng 5/2023

Khảo sát tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông (OCB), lãi suất huy động niêm yết tại quầy tiếp tục được duy trì trong khoảng từ 5,2%/năm đến 9%/năm, sau khi giảm nhẹ vào đầu tháng trước. Đây là biểu lãi suất dành cho khách hàng cá nhân tham gia gửi tiết kiệm tại kỳ hạn từ 1 tháng đến 36 tháng và nhận lãi vào cuối kỳ.

Trong đó, khách hàng có khoản tiền gửi tại kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng hưởng lãi suất tương ứng là 5,2%/năm và 5,3%/năm. Tiếp đó, ngân hàng OCB niêm yết cùng mức lãi suất 5,4%/năm đối với các khoản tiền gửi kỳ hạn từ 3 tháng đến 5 tháng.

Các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên ngân hàng OCB áp dụng lãi suất huy động cao hơn rõ rệt so với các kỳ hạn dưới 6 tháng. Cụ thể, Lãi suất ngân hàng ghi nhận tại kỳ hạn 6 tháng, 7 tháng và 8 tháng cùng là 7,7 %/năm; kỳ hạn 9 tháng đến 11 tháng vẫn giữ nguyên ở mức 7,9%/năm.

Đối với kỳ hạn phổ biến 12 tháng, lãi suất huy động dành cho khách hàng duy trì không đổi ở mức 8,4%/năm. Tại hai kỳ hạn 13 tháng và 15 tháng, lãi suất tiết kiệm đồng loạt ấn định ở mức 8,9%/năm.

Còn tại các kỳ hạn dài hơn từ 18 tháng đến 36 tháng, lãi suất huy động ngân hàng OCB niêm yết ở mức 9%/năm, không đổi so với tháng trước.

Trường hợp khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn ngắn từ 1 tuần đến 3 tuần được áp dụng lãi suất là 0,5%/năm. Lãi suất tiền gửi không kỳ hạn ghi nhận ở mức 0,2%/năm.

Bên cạnh đó, ngân hàng OCB cũng triển khai các phương thức lĩnh lãi linh hoạt khác như: Trả lãi đầu kỳ (5,17%/năm - 8,11%/năm), trả lãi hàng tháng (5,28%/năm - 8,52%/năm), trả lãi hàng quý (7,62%/năm - 8,53%/năm) và trả lãi định kỳ 6 tháng (8,12%/năm - 8,62%/năm).

Lãi suất huy động ngân hàng OCB tháng 5/2023
Biểu lãi suất huy động ngân hàng OCB tháng 5/2023

Lãi suất huy động trực tuyến tại ngân hàng OCB trong tháng này điều chỉnh giảm nhẹ 0,2 điểm phần trăm tại các kỳ hạn từ 13 tháng đến 36 tháng. Theo đó, phạm vi lãi suất đang được ấn định trong khoảng từ 5,3%/năm đến 9,1%/năm cho các kỳ hạn từ 1 tháng đến 36 tháng, nhận lãi vào cuối kỳ.

Khách hàng gửi tiết kiệm online sẽ được hưởng lãi suất cao hơn 0,1 điểm phần trăm so với tại quầy ở tất cả các kỳ hạn từ 1 tháng trở lên. Theo khảo sát mức lãi suất tiết kiệm cao nhất được triển khai tại ngân hàng OCB trong thời gian này là 9,1%/năm áp dụng cho các khoản tiền gửi tiết kiệm online ở kỳ hạn từ 13 tháng đến 36 tháng.

Có thể bạn quan tâm