Lâm Đồng: Chấn chỉnh hoạt động đấu giá đất để ngăn chặn trục lợi

Lâm Đồng: Chấn chỉnh hoạt động đấu giá đất để ngăn chặn trục lợi

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa yêu cầu Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thanh tra tỉnh, chính quyền các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan chấn chỉnh hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất.

Theo đó, thực hiện Văn bản số 413/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 20/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc rà soát công tác đấu giá quyền sử dụng đất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phú; Văn bản số 639/VPCP ngày 26/01/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đấu giá quyền sử dụng đất.

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thanh tra tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động, phối hợp hoặc kiến nghị, tham mưu, đề xuất tập trung rà soát, kiếm tra công tác tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn đảm bảo đúng pháp luật, công khai, minh bạch; kịp thời phát hiện, xử lý hoặc đề xuất xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định pháp luật, ngăn chặn hành vi lợi dụng đấu giá quyền sử dụng đất để gây nhiễu loạn thị trường, trục lợi;

Bên cạnh đó, chấn chỉnh hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất, trong đó tập trung vào việc thực hiện đúng quy định các trường họp phải đấu giá quyền sử dụng đất, nhất là những khu đất “vàng” sau khi rà soát, sắp xếp lại các cơ sở nhà, đất của Nhà nước để chống thất thu cho ngân sách nhà nước và phòng chống tiêu cực, tham nhũng trong lĩnh vực đất đai; tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn không để xảy ra tình trạng thông đồng, móc ngoặc, không đảm bảo công khai minh bạch, cạnh tranh không bình đẳng trong các cuộc đấu giá.

Chủ động tổng hợp thông tin, đánh giá, nhận định về khả năng tiềm ẩn nguy cơ diễn biến bất thường liên quan đèn biên động giá đất trong thời gian tới tại địa phương;

Quảng cáo

UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan rà soát, kiểm tra hoạt động tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với những trường hợp có biểu hiện bất thường, xử lý hoặc đề xuất theo thẩm quyền những trường hợp vi phạm các quy định pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất.

Đồng thời, phát hiện các tồn tại, bất cập trong quy định pháp luật để tham mưu, đề xuất cấp thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, không để xảy ra trục lợi, xử lý nghiêm hành vi lợi dụng đấu giá gây nhiễu loạn thị trường;

Tổ chức công bố công khai thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch có liên quan, tiến độ triển khai các dự án phát triển cơ sở hạ tầng, các dự án bất động sản, đặc biệt là các dự án lớn và việc sáp nhập, thành lập các đơn vị hành chính tại địa phương để minh bạch thông tin, ngăn chặn hiện tượng tung tin đồn thổi, đầu cơ nhằm đẩy giá đất để trục lợi bất hợp pháp;

Làm tốt công tác xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất bảo đảm sát giá phổ biến trên thị trường; quản lý chặt chẽ đối với hồ sơ đấu giá; tăng cường kiểm tra, giám sát đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản (nếu có); tăng cường mối quan hệ giữa tổ chức bán đấu giá với cơ quan công an để đảm bảo an ninh trật tự tại các cuộc đấu giá quyền sử dụng đất; áp dụng linh hoạt hình thức đấu giá, nghiên cứu mở rộng hình thức đấu giá trực tuyến; chủ động đối thoại, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, "có lý, có tình" các khiếu nại về bồi thường, hồ trợ, tái định cư.

Sở Tư pháp tổng hợp kết quả rà soát, kiểm tra công tác tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật có liên quan đến đấu giá quyền sử dụng đất (nếu có) theo các nội dung nêu trên.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Một số doanh nghiệp thông báo muốn mua cổ phiếu quỹ. Trước đó, lãnh đạo doanh nghiệp này đã gia tăng tỷ lệ sở hữu. Phải chăng đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên?

Thứ ba, 29/11/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia