LDG tiếp tục góp thêm vốn vào Thủy sản Bình Minh

Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (HOSE: LDG) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc góp thêm vốn để tăng vốn điều lệ tại CTCP Thủy sản Bình Minh.
LDG tiếp tục góp thêm vốn vào Thủy sản Bình Minh

Bình minh là công ty con của LDG. Được biết, LDG chiếm 99,9% vốn điều lệ của Bình Minh. Trong khi, vốn điều lệ của Bình Minh (thực góp) là 54 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh chính của Bình Minh gồm: Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch, khách sạn, kinh doanh bất động sản,...

Theo thông báo của LDG, phương án đơn vị này góp vốn vào Bình Minh như sau: Số lượng cổ phần Bình Minh dự kiến phát hành là 20,25 triệu cổ phần, tương đương giá trị cổ phiếu theo mệnh giá Bình Minh sẽ là 202,5 tỷ đồng.

Loại cổ phần phát hành là cổ phần phổ thông, với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần. Giá chào bán là 10.000 đồng/ cổ phần.

Nguồn vốn LDG góp vào CTCP Thủy sản Bình Minh sẽ là số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo phương án được Đại hội cổ đông thường niêm năm 2022 thông qua là 200 tỷ đồng. Phần còn lại LDG thu xếp từ nguồn vốn khác để góp vốn vào Bình Minh.

Thời gian góp vốn dự kiến sau khi LDG hoàn tất đợt chào bán riêng lẻ và nhận được thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán.

Công ty LDG sẽ giao cho ông Ngô Văn Minh tiếp tục đại diện phần vốn góp của LDG tại Bình Minh. Hình thức Bình Minh tăng vốn là chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Theo LDG, CTCP Thủy sản Bình Minh sẽ sử dụng vốn này vào việc thực hiện đầu tư Dự án khu du lịch nghỉ dưỡng Bình minh (LDG Grand Hồ Tràm) do CTCP Thuỷ sản Bình Minh làm chủ đầu tư.

Có thể bạn quan tâm