Ông Nguyễn Khánh Hưng - Chủ tịch LDG đăng ký mua vào 2 triệu cổ phiếu LDG

Ông Nguyễn Khánh Hưng - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư LDG vừa đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu LDG. Thời gian giao dịch dự kiến từ 22/6 đến 21/7/2022. Phương thức giao dịch thỏa thuận hoặc khớp lệnh.
Ông Nguyễn Khánh Hưng - Chủ tịch HĐQT LDG (giữa) thảo luận với các cổ đông tại một ĐHCĐ thường niên của công ty
Ông Nguyễn Khánh Hưng - Chủ tịch HĐQT LDG (giữa) thảo luận với các cổ đông tại một ĐHCĐ thường niên của công ty

Trước khi giao dịch, ông Hưng đang sở hữu 27.126.982 cổ phiếu LDG, chiếm tỷ lệ 11,29%. Như vậy, nếu giao dịch thành công 2 triệu cổ phiếu vừa đăng ký mua, ông Hưng sẽ nâng số lượng cổ phiếu LDG lên 29.126.982 cổ phiếu LDG, chiếm tỷ lệ 12,13%. Mục đích giao dịch là tăng sở hữu cá nhân.

Trước đó, vào cuối năm 2021, ông Hưng đã bán ra 3 triệu cổ phiếu. Sau ông Hưng, một số cán bộ chủ chốt của LDG cũng tiến hành bán ra khi cổ phiếu LDG có sự tăng trưởng về giá sau thời gian dài nằm “dưới mệnh”.

Sau thời gian “thăng hoa”, cổ phiếu LDG đã giảm mạnh rớt xuống dưới mệnh giá, chốt phiên 15/6 giảm sàn, xuống còn 9.580 đồng/cổ phiếu.

Năm 2022, LDG đặt mục tiêu đạt 2.337 tỷ đồng doanh thu thuần; chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế ước đạt 310 tỷ đồng. Tuy nhiên, kế hoạch này chưa được ĐHCĐ thường niên năm 2022 thông qua vì sau 2 lần tổ chức vẫn chưa thành công do không đạt tỷ lệ tham dự theo quy định.

Có thể bạn quan tâm