Ngân hàng Sacombank: Lãi trước thuế hơn 1,532 tỷ đồng trong quý III/2022

Ngân hàng Sacombank (Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín) đã công bố BCTC quý III/2022, với nhiều điểm sáng rất nổi bật. Như nợ xấu tại thời điểm cuối quý 3 giảm đến 34% so với đầu năm.

Cụ thể, hoạt động chính của ngân hàng Sacombank tăng đến 74%, thu được gần 5,762 tỷ đồng thu nhập lãi thuần. Lãi từ dịch vụ tăng 75% đạt 1,031 tỷ đồng. Lãi từ kinh doanh ngoại hối tăng 46% đạt 220 tỷ đồng. Lãi từ hoạt động khác tăng 5% đạt 41 tỷ đồng.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của ngân hàng Sacombank đạt 3,957 tỷ đồng, gấp 2.2 lần cùng kỳ. Theo đó, nhà bank này đã lãi trước thuế hơn 1,532 tỷ đồng, tăng 86%. Cho dù, ngân hàng Sacombank dành ra 2,425 tỷ đồng để trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, gấp 2.5 lần cùng kỳ.

ngân hàng Sacombank
Tính đến hết quý III/2022, tổng tài sản của ngân hàng Sacombank tăng thêm 8% so với đầu năm, lên 564,193 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, ngân hàng Sacombank thu được hơn 9,990 tỷ đồng lợi nhuận thuần. Tuy nhiên, ngân hàng trích lập dự phòng rủi ro tín dụng gấp 2.3 lần cùng kỳ (5,550 tỷ đồng), do đó thu được 4,440 tỷ đồng lãi trước thuế, tăng 37%.

Như vậy, hết quý III, ngân hàng Sacombank đã thực hiện được 84% kế hoạch đã đề ra trong năm nay là 5,280 tỷ đồng.

Tính đến hết quý III/2022, tổng tài sản của ngân hàng Sacombank tăng thêm 8% so với đầu năm, lên 564,193 tỷ đồng. Trong đó, tiền mặt tại quỹ tăng 26% lên 10,350 tỷ đồng, tiền gửi tại các TCTD khác gấp 2.3 lần lên 17,462 tỷ đồng, cho vay khách hàng tăng 8% lên 420,748 tỷ đồng,…

Đáng chú ý, về nguồn vốn, các khoản nợ Chính phủ và NHNN giảm 90%, chỉ còn gần 52 tỷ đồng. Nhưng tiền gửi của các TCTD khác tăng 15% lên 10,601 tỷ đồng, tiền gửi khách hàng tăng 7% lên 457,890 tỷ đồng,…

Mặc dù, các ngân hàng đang bị siết chặt tín dụng và cho vay gặp nhiều tắc nghẽn, nhưng tính đến hết ngày 30/9/2022, tổng nợ xấu giảm đến 34% so với đầu năm, chỉ còn gần 3,791 tỷ đồng. Kết quả này đưa tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay của ngân hàng Sacombank giảm từ mức 1.47% đầu năm về 0.9%.

Có thể bạn quan tâm