Ngân hàng VPBank bất ngờ tăng lãi suất huy động trong tháng 4/2024

Bước sang tháng mới, ngân hàng VPBank điều chỉnh lãi suất huy động theo chiều hướng tăng sau nhiều tháng giảm lãi suất…

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Ngân hàng VPBank bất ngờ tăng lãi suất huy động trong tháng 4/2024

Theo kết quả khảo sát đầu tháng 4/2024, lãi suất huy động Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) điều chỉnh tăng tại một số kỳ hạn. Hiện tại, mức lãi suất tiền gửi cao nhất là 5,1%/năm đang được áp dụng cho các khoản tiền gửi online từ 50 tỷ đồng trở lên tại kỳ hạn 24 - 36 tháng.

Hiện tại, VPBank đang triển khai 5 hạn mức tiền gửi gồm: Tiền gửi dưới 1 tỷ đồng, tiền gửi 1 - 3 tỷ đồng, tiền gửi 3 tỷ - dưới 10 tỷ đồng, tiền gửi 10 tỷ - dưới 50 tỷ đồng và tiền gửi từ 50 tỷ đồng trở lên. Theo đó, VPBank sẽ áp dụng mức lãi suất huy động khác nhau đối với từng hạn mức tiền gửi.

Đối với hạn mức tiền gửi dưới 10 tỷ đồng, mức lãi suất huy động áp dụng cho kỳ hạn 1 - 36 tháng, hình thức trả lãi cuối kỳ sẽ dao động từ 2,3 – 4,8%/năm. Cụ thể, biểu lãi suất đang được áp dụng tại kỳ hạn 1 tháng là 2,3%/năm, kỳ hạn 2 - 5 tháng là 2,6%/năm, kỳ hạn 6 - 11 tháng là 4,1%/năm, kỳ hạn 12 – 18 là 4,4%/năm và kỳ hạn 24 - 36 tháng là 4,8%/năm.

Biểu lãi suất huy động ngân hàng VPBank dành cho khách hàng cá nhân, hình thức tiết kiệm truyền thống tháng 4/2024 (Nguồn: ngân hàng VPBank)

Biểu lãi suất huy động ngân hàng VPBank dành cho khách hàng cá nhân, hình thức tiết kiệm truyền thống tháng 4/2024 (Nguồn: ngân hàng VPBank)

Đối với hạn mức từ 10 tỷ đến dưới 50 tỷ, lãi suất tiết kiệm hiện được ngân hàng VPBank quy định là 2,4%/năm cho kỳ hạn 1 tháng, 2,7%/năm cho các kỳ hạn 2 - 5 tháng, 4,2%/năm là mức lãi suất tại các kỳ hạn 6 - 11 tháng. Tương tự, 4,5%/năm đang được áp dụng tại các kỳ hạn 12 - 18 tháng và 4,9%/năm tại các kỳ hạn 24 - 36 tháng.

Đối với hạn mức trên 50 tỷ, lãi suất ngân hàng VPBank hiện là 2,5%/năm tại kỳ lĩnh lãi 1 tháng, 2,8%/năm tại các kỳ hạn 2 - 5 tháng, 4,3%/năm tại các kỳ hạn 6 - 11 tháng, 4,6%/năm tại các kỳ hạn 12 - 18 tháng và 5%/năm tại các kỳ hạn 24 - 36 tháng.

So với tháng trước, các kỳ hạn 1 tháng đều được ngân hàng VPBank tăng thêm 0,1 điểm phần trăm lãi suất. Trong khi đó, các kỳ hạn từ 2 tháng đến 36 tháng trở lên, lãi suất huy động cũng tăng thêm 0,2 điểm phần trăm, áp dụng cho mọi hạn mức gửi tiền.

Cùng thời điểm khảo sát, khách hàng khi gửi tiết kiệm tại các kỳ hạn ngắn từ 1 tuần đến 3 tuần sẽ được hưởng mức lãi suất là 0,4%/năm ở tất cả các hạn mức.

vp2-5469.png
Biểu lãi suất huy động ngân hàng VPBank dành cho khách hàng cá nhân, hình thức tiết kiệm truyền thống tháng 4/2024 (Nguồn: ngân hàng VPBank)

Trong tháng này, khách hàng sở hữu các khoản tiết kiệm trực tuyến sẽ nhận được mức lãi suất cao hơn 0,1 điểm phần trăm so với hình thức truyền thống. Theo đó, đối với hình thức gửi tiền này, ngân hàng VPBank đang ấn định lãi suất trong khoảng từ 2,4%/năm đến 5,1%/năm, áp dụng cho các kỳ hạn 1 - 36 tháng, tương ứng với từng hạn mức tiền gửi.

Đặc biệt, khách hàng ưu tiên tham gia gửi tiền với số dư tối thiểu 100 triệu đồng và kỳ hạn tối thiểu 1 tháng sẽ được hưởng mức lãi suất được quy định bằng lãi suất tương ứng trên biểu lãi suất huy động hiện hành cộng 0,1%/năm.

Kết quả khảo sát biểu lãi suất cho thấy, các khoản tiền gửi online từ 50 tỷ đồng trở lên tại kỳ hạn 15 - 36 tháng được triển khai mức lãi suất cao nhất là 5,1%/năm.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm