Ngày mai (25/3), Cần Thơ sẽ tạm dừng các hoạt động lễ hội, văn hóa…

Bắt đầu từ 0h ngày mai (25/3), Cần Thơ sẽ tạm dừng các hoạt động lễ hội, văn hóa, thể thao, du lịch, các hoạt động tập đông quá 50 người để phòng, chống dịch Covid-19.
Cầu đi bộ Ninh Kiều, Cần Thơ
Cầu đi bộ Ninh Kiều, Cần Thơ

Cụ thể, trong văn bản số 839/UBND-KGVX đề ngày 23/3 gửi Giám đốc Sở, Thủ trưởng các cơ quan ban ngành TP; Chủ tịch UBND quận, huyện; UB MTTQ Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên về việc chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đề nghị UB MTTQ Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên; các Sở, ban, ngành thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động phối hợp với chính quyền cùng cấp tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ gia đình dự định tổ chức việc cưới, liên hoan trong thời điểm này cần xem xét điều chỉnh thời gian cho phù hợp. Trường hợp đã ấn định thời gian tổ chức, không thể điều chỉnh thì hướng dẫn hộ gia đình có biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo khuyến cáo của ngành Y tế. Đồng thời, vận động người dân thực hiện tốt nếp sống văn hóa, văn minh trong việc cưới (chỉ tổ chức việc cưới trong phạm vi gia đình, hạn chế tối đa việc tập trung đông trên 50 người hoặc thực hiện hình thức báo hỷ thay cho thiệp mời dự lễ cưới) nhằm góp phần đảm bảo an toàn sức khỏe cho người thân và cộng đồng xã hội.

Riêng đối với việc tang, cần thực hiện tốt nếp sống văn hóa, văn minh, tổ chức trong phạm vi gia đình, hạn chế tối đa việc tập trung đông trên 50 người.

UBND TP cũng yêu cầu không tổ chức các lễ hội, sự kiện tập trung đông trên 50 người. Các tổ chức, cá nhân hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng (ca nhạc, sân khấu, biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, triển lãm văn hóa nghệ thuật; rạp chiếu phim, vũ trường…); các di tích lịch sử- văn hóa, danh lam thắng cảnh, bảo tàng, thư viện… trên địa bàn thành phố tạm dừng kể từ 0h ngày 25/3 cho đến khi có thông báo mới.

UBND TP giao Giám đốc Sở VHTTDL chủ trì, phối hợp với giám đốc Công an TP, Chủ tịch UBND quận, huyện và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương thông báo đến các cơ sở nêu trên phối hợp triển khai thực hện; đồng thời, kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện ý kiến của Chủ tịch UBND TP tại Công văn này.

UBND TP yêu cầu UB MTTQ Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên, Giám đốc Sở, Thủ trưởng các cơ quan ban ngành, Chủ tịch UBND quận, huyện tuyên truyền các nội dung trên đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố và tổ chức thực hiện.

Có thể bạn quan tâm