Phó Thủ tướng thúc Bộ Công thương ra cơ chế khuyến khích điện mặt trời mái nhà

Quy hoạch Điện VIII đã xác định mục tiêu là đến năm 2030 có 50% các tòa nhà công sở và 50% nhà dân sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu (phục vụ tiêu thụ tại chỗ, không bán điện vào hệ thống điện quốc gia)...
điện mặt trời mái nhà

Trước đó, cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà được quy định tại Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 6/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, hiện nay, Quyết định này đã hết hiệu lực, nên chưa khuyến khích nhà đầu tư, các doanh nghiệp tham gia.

Thêm vào đó, việc đấu nối hệ thống điện mặt trời mái nhà hiện nay chưa triển khai được bởi hàng loạt bộ, ngành liên quan đều yêu cầu phải chờ ban hành cơ chế và có hướng dẫn thực hiện.

Do đó, để thực hiện mục tiêu về năng lượng tái tạo trong Quy hoạch điện VIII, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu cần có ngay cơ chế, chính sách khắc phục những bất cập, hạn chế trong Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg; đề xuất các giải pháp, nhiệm vụ mang tính đột phá, thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà.

Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương khẩn trương đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư, huy động nguồn lực điện mặt trời mái nhà phục vụ cho hoạt động dân sinh và các cơ quan công sở, doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Phó thủ tướng cũng yêu cầu các cơ quan quản lý phải tạo điều kiện thông thoáng, có hướng dẫn kỹ thuật, an toàn, giảm thuế cho các nhà sản xuất, nhập khẩu thiết bị điện mặt trời, hỗ trợ người dân khi mua sắm…

Phó Thủ tướng lưu ý, năng lượng mặt trời, năng lượng tái tạo chưa được quy định trong các văn bản luật, nghị định nên cần có các cơ chế năng động, sáng tạo trong thực hiện thí điểm. Nhiệm vụ trước mắt là 

Phó thủ tướng đề nghị Bộ Công Thương tiếp thu, kế thừa, điều chỉnh quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về quy mô, phạm vi, công suất… để tránh tình trạng các cơ sở sản xuất điện mặt trời kinh doanh lợi dụng chính sách ưu đãi dành cho điện mặt trời mái nhà; làm rõ và đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của các bộ Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Công an…; xây dựng khung giá phù hợp đối với lượng điện mặt trời mái nhà phát lên lưới…

Có thể bạn quan tâm