Quảng Ngãi kiên quyết thu hồi dự án chậm tiến độ, “ôm đất” nhiều năm

Quảng Ngãi kiên quyết thu hồi dự án chậm tiến độ, “ôm đất” nhiều năm

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi được giao tham mưu UBND tỉnh xem xét, kiên quyết thu hồi theo quy định của pháp luật đối với những dự án chậm tiến độ mà không có giải pháp khắc phục, góp phần giải quyết tình trạng dự án ‘treo’.

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị, địa phương về việc khắc phục tình trạng quy hoạch “treo” và dự án “treo”.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức soát các quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị thuộc địa bàn quản lý; xây dựng kế hoạch để kịp thời điều chỉnh hoặc hủy bỏ các quy hoạch đã quá thời hạn và không có tính khả thi.

Xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch, công khai quy hoạch và kế hoạch thực hiện các quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị được duyệt thuộc địa bàn quản lý theo quy định.

Quảng cáo

Phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các Sở, ban ngành liên quan trong việc lập kế hoạch đầu tư trung hạn và hàng năm, trong đó có lĩnh vực đầu tư phát triển đô thị, hạ tầng đô thị, phù hợp với quy hoạch và kế hoạch thực hiện các quy hoạch được duyệt.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Sở Xây dựng hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương, đơn vị có liên quan (hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo đối với các nội dung vượt thẩm quyền) trong việc triển khai các nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt và công khai quy hoạch, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện theo quy hoạch được duyệt.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát các dự án đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư để có phương án kiểm tra, đôn đốc, xử lý các vi phạm đối với những dự án chậm tiến độ. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh xem xét, kiên quyết thu hồi theo quy định của pháp luật đối với những dự án chậm tiến độ mà không có giải pháp khắc phục, góp phần giải quyết tình trạng dự án ‘treo’.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường có nhiệm vụ tham mưu UBND tỉnh nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong việc triển khai thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quản lý, sử dụng đất đai tại các đô thị trên địa bàn tỉnh.

Rà soát các dự án đã được giao đất, cho thuê đất; kịp thời phát hiện, xử phạt, xử lý các hành vi vi phạm về đất đai; tham mưu UBND tỉnh xem xét, kiên quyết thu hồi đối với những dự án sử dụng đất không đúng mục đích, không đưa đất vào sử dụng hoặc tiến độ sử dụng đất chậm so với quy định.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Thời gian qua, thị trường bất động sản gặp phải rất nhiều khó khăn, về phía chính phủ đã có rất nhiều động thái nhằm hỗ trợ tháo gỡ nhưng vướng mắc cho thị trường này...

Thứ sáu, 03/02/2023
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia