Quảng Ninh phê duyệt Đề án thành lập Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 829 tỷ đồng

Quảng Ninh phê duyệt Đề án thành lập Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 829 tỷ đồng

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành quyết định số 3851/QĐ-UBND, phê duyệt Đề án thành lập Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cấp tỉnh về Thủy sản tại huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh.

Đóng túi tôm giống made in Quảng Ninh của Tập đoàn Việt - Úc tại khu sản xuất tôm giống xã Tân Lập, huyện Đầm Hà. Ảnh: Hữu Việt

Đề án có quy mô 169,5ha tại xã Tân Lập và xã Đầm Hà, huyện Đầm Hà. Mục tiêu của Đề án nhằm hình thành Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với nòng cốt là các tổ chức khoa học công nghệ và các doanh nghiệp tham gia đầu tư để phát triển công nghệ cao trong ngành nuôi trồng thủy sản công nghiệp hoặc ứng dụng công nghệ cao để sản xuất ra các sản phẩm như con giống, công nghệ nuôi thương phẩm, công nghệ phụ trợ phục vụ phát triển đối tượng tôm nước lợ và các đối tượng thủy sản đặc thù khác có năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng cao nhằm nhân rộng ra các vùng nuôi trồng thủy sản tập trung ứng dụng công nghệ cao trong, ngoài tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 06/5/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tế thủy sản tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Đây là khu công nghệ cao tập trung thực hiện hoạt động nghiên cứu ứng dụng các thành tựu về khoa học công nghệ và phát triển công nghệ cao trong lĩnh vực thủy sản (trọng tâm là phát triển tôm); phòng chống dịch bệnh; phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ (chọn tạo, sản xuất giống thủy sản cho năng suất, chất lượng cao; trình diễn, chuyển giao các loại vật tư, máy móc, thiết bị sử dụng trong ngành công nghiệp tôm,...); phát triển các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao; phát triển dịch vụ công nghệ cao phục vụ ngành công nghiệp tôm cho khu vực miền Bắc nói chung và tỉnh Quảng Ninh nói riêng.

Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao có nhiệm vụ thực hiện các hoạt động nghiên cứu ứng dụng, thử nghiệm, trình diễn mô hình sản xuất sản phẩm tôm ứng dụng công nghệ cao; liên kết các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao, sản xuất sản phẩm ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực công nghiệp tôm; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao; tổ chức hội chợ, triển lãm, trình diễn sản phẩm tôm ứng dụng công nghệ cao; thu hút nguồn đầu tư, nhân lực công nghệ cao trong nước và ngoài nước thực hiện hoạt động ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực tôm trong khu, trong tỉnh và khu vực miền Bắc; tham gia các hoạt động ươm tạo công nghệ cao lĩnh vực nông nghiệp, ươm tạo doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Quảng cáo

Sản phẩm chủ lực của Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao bao gồm: Con giống thủy sản; công nghệ nuôi trồng thủy sản; công nghệ phụ trợ; đào tạo và tạo nguồn nhân lực đối với ngành tôm và các đối tượng thủy sản nuôi chủ lực, đặc thù khác của tỉnh Quảng Ninh nói riêng, các địa phương khác trong khu vực miền Bắc, trong nước.

Về công tác quản lý sử dụng hạ tầng, tổng diện tích toàn khu tại huyện Đầm Hà là 169,5ha, trong đó dự kiến Công ty cổ phần Thủy sản Việt Úc, nhà đầu tư chiến lược Khu nông nghiệp công nghệ cao quản lý diện tích 102,6ha, chiếm 60,5% tổng diện tích. Phần diện tích còn lại là 66,9 ha, chiếm 39,5% tổng diện tích, trong đó doanh nghiệp thứ cấp sau khi được thuê đất sẽ quản lý với diện tích là 45,3ha và phần diện tích là 21,6ha là diện tích xây dựng hệ thống khu nưóc thải, rác thải tập trung. Các nhà đầu tư thứ cấp sau khi được thuê đất sẽ sử dụng chung hệ thống xử lý nước thải, rác thải và trả phí theo quy định của Ban quản lý Khu nông nghiệp công nghệ cao. Trong trường hợp chưa có nhà đầu tư thứ cấp thuê, thì phần diện tích đó sẽ do Công ty cổ phần Thủy sản Việt Úc được phép khai thác và sử dụng để phát huy hiệu quả sử dụng đất.

Dự kiến tổng khái toán vốn đầu tư cho dự án là 829 tỷ đồng trong đó, ngân sách tỉnh là 159 tỷ đồng, chiếm khoảng 19,1%; đầu tư trực tiếp vào đê biển kết hợp đường giao thông và giải phóng mặt bằng. Vốn doanh nghiệp 670 tỷ đồng, chiếm 80,9% đầu tư các cơ sở hạ tầng kỹ thuật và trang thiết bị phục vụ sản xuất trong Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao...

Dự án được chia làm 3 giai đoạn; Giai đoạn 1 đến năm 2020; giai đoạn 2 từ năm 2021 – 2023; giai đoạn 3 từ năm 2024 – 2025.

>> Quảng Ninh sắp đón 40 triệu USD vốn FDI từ nhà đầu tư Hàn Quốc

Có thể bạn quan tâm

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia