Quảng Ninh: Xóa quy hoạch khu dân cư 'treo' 12 năm của Tập đoàn Indevco

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có quyết định huỷ bỏ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án khu dân cư tại phường Bãi Cháy, TP Hạ Long.
Quảng Ninh: Xóa quy hoạch khu dân cư 'treo' 12 năm của Tập đoàn Indevco

Lý do huỷ bỏ quy hoạch này đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 7/1/2010 nhưng đến nay đã hơn 12 năm, dự án vẫn chưa triển khai thực hiện.

Ngoài ra, quy hoạch này cũng không còn phù hợp với định hướng quy hoạch khu vực theo điều chỉnh quy hoạch chung TP Hạ Long đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào năm 2019; quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 trung tâm du lịch, dịch vụ và vui chơi giải trí cao cấp (phân khu 6) tại các phường: Bãi Cháy, Hùng Thắng, Hà Khẩu, TP Hạ Long đã được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt vào năm 2020.

Cùng đó, UBND tỉnh Quảng Ninh thu hồi, huỷ bỏ Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 7/1/2010 và các văn bản đã liên quan đến quá trình triển khai, lập, phê duyệt, thực hiện quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư tại phường Bãi Cháy, TP Hạ Long.

UBND tỉnh Quảng Ninh giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát các thủ tục có liên quan đến đất đai của dự án; tham mưu UBND tỉnh thu hồi, hủy bỏ trước ngày 30/6 đảm bảo quy định hiện hành.

Có thể bạn quan tâm