Tập đoàn Đất Xanh bị phạt và truy thu thuế hơn 3 tỷ đồng

Tập đoàn Đất Xanh bị phạt và truy thu thuế hơn 3 tỷ đồng

Tổng số tiền truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp theo doanh thu trừ chi phí, tiền phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp thuế đối với Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Đất Xanh (Đất Xanh Group) là hơ

Cụ thể, ngày 25/6/2019, Tổng cục Thuế vừa có quyết định số 753-QĐTCT về việc xử lý vi phạm về thuế theo kết quả thanh tra đối với Tập đoàn Đất Xanh (mã chứng khoán DXG - HOSE) thời kỳ năm 2017.

Theo đó, tổng số tiền truy thu, số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp theo doanh thu trừ chi phí, tiền phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp thuế là hơn 3 tỷ đồng. Cụ thể là các khoản sau:

Tổng số tiền truy thu thuế là hơn 670 triệu đồng, trong đó tiền thuế TNDN hơn 547,5 triệu và thuế TNCN gần 123 triệu đồng.

Thuế TNDN tạm nộp theo doanh thu trừ chi phí hơn 1,6 tỷ đồng; tổng số tiền xử lý về hành vi kê khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp, tiền chậm nộp thuế hơn 684 triệu đồng; số tiền phạt vi phạm hành chính thuế gần 465 triệu đồng; tiền chậm nộp thuế hơn 219 triệu đồng.

Đáng chú ý, số tiền chậm nộp thuế TNCN được tính đến ngày 17/5/2019, Đất Xanh có trách nhiệm tự tính và nộp số tiền chậm nộp thuế kể từ ngày 18/5/2019 đến ngày thực nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Quảng cáo

Sau đó, ngày 5/7/2019, Tập đoàn Đất Xanh đã có văn bản số 238/2019/DXG-TC gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

Văn bản cho biết, ngày 4/7, DXG đã nhận được Biên bản công bố khai quyết định thanh tra của Tổng cục thuế ký ngày 25/6/2019 về việc xử lý vi phạm về thuế qua thanh tran việc chấp hành luật thuế, thời kỳ thanh tra năm 2017.

Tổng số tiền truy thu, số tiền thuế TNDN tạm nộp theo doanh thu trừ chi phí, tiền phạt vi phạm hành chính về thuế và tiền chậm nộp thuế là hơn 3 tỷ đồng. Bao gồm, tổng số tiền truy thu thuế hơn 670 triệu, số tiền thuế TNDN tạm nộp theo doanh thu trừ chi phí hơn 1,6 tỷ đồng, tổng số tiền xử lý về hành vi kê khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp, tiềm chậm nộp thuế là hơn 684 triệu đồng.

Về tình hình thực hiện nghĩa vụ và giải pháp khắc phục, tổng số tiền phải nộp NSNN qua kết luận thanh tra hơn 3 tỷ đồng là các khoản nợ thuế được cho là chưa thanh toán theo kết luận thanh tra. Tuy nhiên theo tình hình thực tế Công ty đã nộp vào NSNN trước thời điểm kết luận thanh tra số tiền hơn 2,2 tỷ đồng trong tổng số thuế nêu trên.

Có thể bạn quan tâm

Chiều 6/12, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành lần 2 nhiệm kỳ V (2022 - 2027) nhằm tổng kết công tác trong năm 2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Thứ tư, 07/12/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia