Thanh Hoá lập quy hoạch chi tiết hai KĐT hơn 255 ha

Thanh Hoá lập quy hoạch chi tiết hai KĐT hơn 255 ha

Đó là Khu đô thị Phú Hưng và Khu đô thị Đông Đô thuộc huyện Thiệu Hóa với tổng diện tích lập quy hoạch hơn 225 ha.

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản số 17465/UBND-CH về việc quy hoạch chi tiết Khu đô thị trung tâm mới và Khu đô thị Đông Nam thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa có tổng diện tích 225ha.

Cụ thể, tại văn bản trên UBND tỉnh Thanh Hóa thống nhất đổi tên Khu đô thị trung tâm mới thành Khu đô thị Phú Hưng, có diện tích 143,2 ha; đổi tên Khu đô thị Đông Nam thị trấn Thiệu Hóa thành Khu đô thị Đông Đô, diện tích hơn 82,3ha.

UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu huyện Thiệu Hóa trong quá trình lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết phải căn cứ vào quy hoạch chung đô thị được duyệt để xác định chính xác ranh giới khu vực lập quy hoạch.

Bên cạnh đó, huyện này bố trí nguồn vốn, tổ chức lập quy hoạch chi tiết đảm bảo phù hợp với đồ án quy hoạch chung thị trấn Thiệu Hóa được duyệt.

Tháng 9 vừa qua, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng đô thị Giang Quang, huyện Thiệu Hóa đến năm 2045. 

Quy mô diện tích lập quy hoạch khoảng 1.910 ha. Trong đó, bao gồm xã Thiệu Giang 751 ha; xã Thiệu Quang 685,5 ha và một phần diện tích xã Thiệu Duy 473,5 ha).

Tính chất đô thị là trung tâm kinh tế, xã hội khu vực đông bắc huyện Thiệu Hóa và khu vực phụ cận với các chức năng: công nghiệp, dịch vụ thương mại và đầu mối giao thông quan trọng của huyện.

Quảng cáo

Theo phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện Thiệu Hóa đến năm 2045, địa phương này có phạm vi quy hoạch toàn bộ 25 đơn vị hành chính với diện tích 15.992 ha.

Về định hướng phát triển vùng huyện Thiệu Hóa được phân chia thành 4 tiểu vùng.

Trong đó, vùng I là vùng kinh tế động lực của huyện, gồm 7 xã trung tâm của huyện, sẽ tập trung phát triển đô thị gắn với dịch vụ thương mại, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, kết hợp du lịch văn hóa trải nghiệm.

Vùng II bao gồm 6 xã vùng Tây Nam hữu ngạn sông Chu, tập trung sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển chủ yếu theo hướng đô thị, dịch vụ và sinh thái nông nghiệp.

Vùng III gồm 6 xã vùng Tây tả ngạn sông Chu, định hướng phát triển dịch vụ thương mại, công nghiệp, TTCN, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, du lịch văn hóa tâm linh.

Vùng IV, gồm 6 xã vùng Đông tả ngạn sông Chu, định hướng phát triển dịch vụ thương mại, vận tải, công nghiệp, TTCN, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Định hướng phân vùng phát triển đô thị và điểm dân cư nông thôn, giai đoạn 2020 - 2030, là phát triển hoàn chỉnh thị trấn Thiệu Hóa mở rộng, đô thị Hậu Hiền, đô thị Giang Quang đạt tiêu chí đô thị tối thiểu loại 5.

Giai đoạn 2030 - 2045 sẽ bổ sung đô thị mới Ngọc Vũ, định hướng phân vùng phát triển kinh tế, phấn đấu đến năm 2045 có một khu công nghiệp, 5 cụm công nghiệp, làng nghề…

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam vừa ra thông báo đấu giá tài sản của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phúc Thọ, Đan Phượng và Quốc Oai của TP. Hà Nội.

Chủ nhật, 05/02/2023
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia