Thanh Hoá “thúc” tiến độ chủ trương đầu tư dự án KĐT mới 102ha tại huyện Hà Trung

Tập đoàn Danko là đơn vị tài trợ kinh phí cho UBND huyện Hà Trung tổ chức thực hiện lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Khu đô thị mới Yến Sơn 1 tại thị trấn Hà Trung và xã Yến Sơn.
Thanh Hoá “thúc” tiến độ chủ trương đầu tư dự án KĐT mới 102ha tại huyện Hà Trung

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh Thanh Hoá Mai Công Hoàn vừa ký công văn số: 11100/UBND-THKH giao tham mưu xem xét đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới Yến Sơn 1 tại thị trấn Hà Trung và xã Yến Sơn, huyện Hà Trung.

Theo đó, ngày 23/7/2022, UBND tỉnh Thanh Hoá nhận được tờ trình số 150/TTr-UBND của UBND huyện Hà Trung về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới Yến Sơn 1 tại thị trấn Hà Trung và xã Yến Sơn, huyện Hà Trung.

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan, nghiên cứu đề nghị của UBND huyện Hà Trung tại Tờ trình nêu trên; căn cứ quy định của pháp luật và tình hình thực tế có văn bản đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

Trước đó, ngày 15/4/2022, UBND tỉnh Thanh Hoá cũng đã nhận được Tờ trình số 81/TTr-UBND của UBND huyện Hà Trung về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới Yến Sơn 1 tại thị trấn Hà Trung và xã Yến Sơn, huyện Hà Trung. Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá đã có ý kiến chỉ đạo, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan, xem xét đề nghị của UBND huyện Hà Trung; căn cứ quy định của pháp luật và tình hình thực tế, có văn bản đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Dự án Khu đô thị mới Yến Sơn 1 được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận cho Công ty cổ phần Tập đoàn Danko là đơn vị tài trợ kinh phí cho UBND huyện Hà Trung tổ chức thực hiện lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

Quy mô khu đất lập quy hoạch khoảng 102ha, với quy mô dân số dự kiến khoảng 7.000 người.

Ranh giới được xác định phía Bắc và phía Đông giáp đường tỉnh 508, núi Răng Hạc và khu dân cư hiện trạng; phía Nam giáp đất sản xuất nông nghiệp (quy hoạch khu trung tâm hành chính - công cộng); phía Tây giáp đất sản xuất nông nghiệp (quy hoạch đường giao thông).

Dự án Khu đô thị mới Yến Sơn được định hướng là khu đô thị mới phía Đông thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, với hệ thống công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, được tính toán theo chỉ tiêu của đơn vị ở. Sau khi quy hoạch sẽ gồm các khu dân cư phát triển mới và hiện trạng cải tạo; các công trình hỗn hợp, thương mại - dịch vụ cấp đô thị; các công trình công cộng - cấp đơn vị ở và hệ thống công viên, cây xanh cảnh quan.

Có thể bạn quan tâm